Wat is melkkwaliteit? | Definitie | De Kaasbunker

Melkkwaliteit

De kwaliteit van de melk die wordt geleverd. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het kwaliteitssysteem wat is vastgelegd in de Europese en Nederlandse wetgeving. Er zijn eisen vastgesteld omtrent de diergezondheid, de bedrijfshygiëne, melkwinning en melkopslag en toezicht. Toezicht houdt in dat de melk wordt getest door een onafhankelijk laboratorium o.b.v. onder andere geur, kleur, temperatuur en antibiotica en dat er regelmatig een inspecteur controleert of het bedrijf voldoet aan de eisen van het kwaliteitssysteem.

Maar de kwaliteit wordt ook beoordeeld op basis van het kiemgetal, het celgetal, de aanwezigheid van groeiremmende stoffen in de melk, het vetgehalte, het eiwitgehalte, de filtratie, het vriespunt van de melk en het coligetal.