Wat is een Monovergister? | Definitie | De Kaasbunker

Monovergisting

Een apparaat dat mest omzet in energie (stroom of water).

De werking van een monovergister:
Elke dag wordt er mest in de vergister gepompt. Bacteriën maken vervolgens methaan van deze mest. Het methaan gaat boven in de kap. Wanneer de methaan in de mestsilo’s zit  gaan de twee motoren van de monovergister werken. Deze motoren drijven vervolgens de generator aan en de generator wekt dan energie op. De monovergister kan tot wel 75 kWh per uur opwekken.