Wat is kringlooplandbouw? | Definities | De Kaasbunker

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is een manier van landbouw waarbij slimmer wordt omgegaan met grondstoffen, voedingsstoffen en energie. Het doel is om landbouw duurzamer en milieuvriendelijker te maken.

Normaal gesproken gebruikt de landbouw veel kunstmest, bestrijdingsmiddelen en voer voor dieren. Hierdoor ontstaat er vaak afval en overtollige voedingsstoffen die worden weggegooid of verbrand. Bij kringlooplandbouw wordt geprobeerd om de kringloop van voedingsstoffen te sluiten en het gebruik van deze externe middelen te verminderen.

Bij kringlooplandbouw worden zoveel mogelijk restproducten, zoals mest en plantenafval, opnieuw gebruikt. Door ze bijvoorbeeld te composteren, vergisten of verbranden om energie op te wekken. Op deze manier worden de voedingsstoffen teruggebracht naar de bodem, waardoor minder kunstmest nodig is.

Het streven is een gesloten kringloop van voedingsstoffen binnen een boerderij of een regio. Dit betekent dat voer voor dieren lokaal wordt geproduceerd met behulp van natuurlijke meststoffen. De mest van de dieren kan dan weer gebruikt worden om de bodem vruchtbaar te maken en de gewassen te voeden. Hierdoor ontstaat er minder afhankelijkheid van externe middelen.

Kringlooplandbouw richt zich ook op het bevorderen van biodiversiteit, het verminderen van milieuschade, zoals watervervuiling, en het verbeteren van het welzijn van dieren. Het is een manier van landbouw waarbij er naar het grote geheel wordt gekeken en wordt geprobeerd om een veerkrachtig en duurzaam voedselsysteem te creëren.