Wat zijn dubbeldoelkoeien? | Definities | De Kaasbunker

Dubbeldoelkoeien

Dubbeldoelkoeien zijn runderen die specifiek gefokt zijn voor zowel melk- als vleesproductie. In tegenstelling tot de meeste koeienrassen, die worden gefokt voor óf melkproductie óf vleesproductie, worden dubbeldoelkoeien gebruikt voor beide doeleinden.

Dubbeldoelkoeien worden over het algemeen beschouwd als een duurzame en efficiënte manier om zowel melk als vlees te produceren, en steeds meer boeren kiezen ervoor om deze runderen te fokken en te gebruiken in hun bedrijfsvoering.