Wat is een kaasmaker? | Definitie | De Kaasbunker

Kaasmaker

Een persoon die voor zijn beroep kaas maakt. Het rijpen en affineren van de kaas behoren niet per sé tot zijn functie.